Treinta y Tres Treinta y Tres MANUEL FREIRE 1370, Treinta Y Tres - Treinta Y Tres. Lunes a Viernes de 9 a 17 hs Teléfono: 44522168